Објавено на: 16.11.2017

RAMSTORE është fitues i dy çmimeve për praktikat më të mira për përgjegjësi shoqërore

Për praktikë më të mirë nacionale të përgjegjësisë shoqërore në kategorinë – marrëdhëniet ndaj tregut ze kompanitë e mëdha, u shpall kompania Ramstore Maqedoni me projektin “ISO 22000:2005 Sistem për menaxhim me sigurinë e ushqimit”.

Ramstore është fitues i pllakës për praktikën më të mirë me përgjegjësi shoqërore të suksesshme të zbatuar në kategorinë marrëdhëniet ndaj të punësuarve me projektin “Dyqani është i joni”. Në manifestimin e dhjetë jubilar të organizuar nga ana e Ministrisë së Ekonomisë së R. Maqedonisë dhe Trupit koordinues për Përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve, Ramstore u përfaqësua nga drejtori i përgjithshëm z. Ajhan Uzun, i cili i mori çmimet.

DSC_0618 DSC_0517 DSC_0552 DSC_0543