Gjuhë:

Објавено на: 12.12.2017

Ramstor Point +

Të gjitha pikat e grumbulluara në periudhën prej 14.12.2017 deri më 31.12.2017, do të mund të shfrytëzohen deri më datën 31.01.2018.

Të gjitha pikat e grumbulluara në periudhën prej 01.01.2018 deri më 10.01.2018, do të mund të shfrytëzohen deri më datën 01.01.2019.

Përkujtim: Të gjitha pikat e grumbulluara gjatë viti 2017 konsumatorët do të mund t’i shfrytëzojnë të njëjtat deri më 01.01.2018.