Објавено на: 16.03.2018

Kampanjë për Ditëlindje”

Me rastin e ditëlindjes së marketeve tona në Aerodrom, Novo Lisiçe ,Gorno Lisiçe dhe Kapitol ju përgaditëm oferta tërheqëse,urdhëroni ju mirëpresim.

AERODROM_PECAT_FLAER_novo

AERODROM_PECAT_FLAER_novo2

AERODROM_PECAT_FLAER_novo3

AERODROM_PECAT_FLAER_novo4