Наградна игра “16 години со нас, 116 награди за Вас!”

nagradna1 post

Правила на наградна игра

Рамстор ве поканува да учествувате во големата роденденска наградна игра. Играј за главната награда Вредносен ваучер 60,000.00 денари  и уште 115 Вредносни ваучери од 5,000.00 денари за пазарување во Рамсторе маркетите. Наградната игра “16 години со нас, 116 награди за Вас!” започнува на 15.10.2021 во 08:00 часот и завршува на 30.11.2021 година во 22:00 часот.
Право на учество во наградната игра имаат сите полнолетни купувачи  чии фискални сметки имаат вредност од 1000 денари и повеќе. Еднаш искористена фискална сметка, не може повторно да учествува во наградната игра.

Добиената награда, не може да се замени со друг/а и не постои никаков друг вид на надоместок.

Сите вработени во Рамстор Македонија ДОО, како и членовите на нивните потесни семејства не можат да учествуваат во наградната игра.

СÈ што е потребно да направите:

Да приложите фискална сметка повисока од 1000 денари направена во кoj било Рамстор маркет на инфо пултовите при што добивате награден купон. Купонот треба да биде пополнет од страна на потрошувачот со следниве лични податоци : Име и презиме, адреса, контакт телефон и број на фискална сметка и уфрлен во посебно обележаните кутии кои се поставени на видно место во секој маркет .

1000 ден =1 купон за учество , 2000 ден = 2 купони за учество , 3000 ден = 3 купони за учество

Извлекувањето на наградите ќе се одржи на 09.12.2021 година во 12 часот во ТЦ “Рамстор мол“ пред маркетот.

Задолжително чувајте ја фискалната сметка со која што учествувате во наградната игра.

Официјални правила за наградната игра.