Orari i punës

Supermarketi Adresa Qyteti Telefoni Orari i punës
Ramstore Vardar Rr. Qirili dheMetodij Nr. 13 Qendër, Shkup 02 3248 201 08:00 – 22:00
Ramstore Tetovë 1 Rr. Skopski pat Nr. 8 Tetovë 02 3248 209 09:00 – 22:00
Ramstore Tetovë 2 Rr. Mareshali Tito Nr. 21 Tetovë 02 3248 210 08:00 – 22:00
Ramstore Çair Rr. Lazo Trpovski Nr.5 Çair 02 3248 208 08:00 – 22:00
Ramstore Sever Rr. Vtora Makedonska Brigada  Nr.23 Skopje Sever 02 3248 226 08:00 – 22:00
Ramstore Novo Lisiçe Bul. Vidoe Smilevski Bato Nr. 10А Aerodrom, Shkup 02 3248 202 08:00 – 22:00
Ramstore Tetovë 3 Rr. Von Vardarska Nr.1 T Tetovë 02 3248 211 08:00 – 22:00
Ramstore Strugë Rr. Mareshali Tito Nr. 116 А Strugë 02 3248 212

Periudha verore: 08:00 – 23:00

Periudha dimërore: 08:00 – 22:00

Ramstore Ohër Rr. Kliment Ohridski Nr. 1
(Kompleksi Letnica)
Ohër 02 3248 213

Periudha verore: 08:00 – 24:00

Periudha dimërore: 08:00 – 22:00

Ramstore Ohër Express Rr. Jane Sandanski 98 A Ohrid Ohër 02 3248 223

Periudha verore: 08:00 – 24:00

Periudha dimërore: 08:00 – 22:00

Ramstore Kisella Vodë Rr. Boris Trajkovski Nr.64 Kisella Vodë 02 3248 203 08:00 – 22:00
Ramstore Lisiçe e Epërme Rr. “Fevruarski Pohod” Nr.46 Lisiçe e Epërme 02 3248 205 08:00 – 22:00
Ramstore  Kapitol Moll Rr. Jane Sandanski Nr.71А Aerodrom 02 3248 206 08:00 – 22:00
Ramstore Kapishtec Rr. Vasil Gjorgov Nr.20А Kapishtec 02 3248 207 08:00 – 22:00
Ramstore Kumanovë Rr. “3 Makedonska Brigada” Nr.68 Kumanovë 02 3248 214 08:00 – 22:00
Ramstore Express Kumanovë Hristijan Todorovski Karpos br.97 Kumanovë 02 3248 222 08:00 – 22:00
Ramstore Kuvendi Express Rr. Dame Gruev Nr. 1/1 Qendër 02 3248 215 08:00 – 22:00
Ramstore Vodno Rr. Todor Aleksandrov Vodno 02 3248-216 08:00 – 22:00
Ramstore Taftalidze Rr. Moskovska Nr.17 A Taftalidze 02 3248-225 08:00 – 22:00
Ramstore Express Debar Maalo Rr. Blagoj Davkov Nr.2 Shkup 02 3248 217 08:00 – 22:00
Ramstore Strugë 2 Express Rr. Marks Engelsova Nr.34 Strugë 02 3248 218

Periudha verore: 08:00 – 23:00

Periudha dimërore: 08:00 – 22:00

Ramstore Kërçovë Rr. “Osloboduvanje” Nr.1 Kërçovë 02 3248 219 08:00 – 22:00
Ramstore Aerodrom Rr. Milan Zeçar Nr.6 Aerodrom 02 3248 220 08:00 – 22:00
Ramstore Star Aerodrom Franjo Kluz Nr.6 Aerodrom 02 3248-228 08:00 – 22:00
Ramstore City Mall Rr. Ljubljanska Nr.4 Shkup 02 3248 221 08:00 – 22:00
Ramstore Karposh Rr. Prashka Nr. 11/2 Karposh, Shkup 02 3248 202 08:00 – 22:00
Ramstore Strumica Blagoj Jankov-Muceto Nr.16 Strumica 02 3248 224 08:00 – 22:00
Ramstore Strumica Bulevar Rr. Goce Delcev Nr. 42 Strumica 02 3248 230 08:00 – 22:00