PROPOZIME PËR LOKACION TË MARKETIT

Emri
Mbiemri
A jeni i punësuar në Ramstor?
 Po Jo
Origjina e informatës për hapësirat për dhënien me qira

Telefoni
E-maili Juaj

INFORMATA PËR HAPËSIRËN (MARKETIN)*

Adresa
Qyteti
Lagjja
Rruga
Sipërfaqja м²
Hapësira për depo
Karakteristikat
Bashkëngjit fotografi