ПРЕДЛОЗИ ЗА ЛОКАЦИЈА НА МАРКЕТ

Име
Презиме
Дали сте вработен во Рамстор?
 Да Не
Потекло на информацијата за просторот за изнајмување

Телефон
Вашиот Email

Информации за просторот (маркетот)*

Адреса
Град
Населба
Улица
Површина м²
Простор за магацин
Карактеристики
Прикачи слика