Вработување

kariera

Рамсторе Македонија  своите стратегии ги  креира во насока на обезбедување на одржлив квалитет, углед и лидерство во секторот покажувајќи разбирање за задоволството на клиентите со чија помош стандардите во малопродажниот сектор би се подигнале на повисоко ниво. Целта на човечките ресурси на Рамсторе е воспоставување на системи кои ќе обезбедат континуиран развој, мотивација и управување со човечките ресурси и воедно ќе создадат можности за конкуренција при имплементацијата на овие стратегии на компанијата како и нивна примена согласно корпоратвните начела. Нашата основна задача е воспоставување и имплементација на објективен систем на човечки ресурси кој е во согласност со стратегиите и вредностите на компанијата и кај вработените поттикнува задоволство и лојалност кон компанијата.Рамсторе се грижи за своите вработени и секој има можност за напредок во кариерата кај нас.

АПЛИКАЦИЈА ЗА РАБОТА ВО РАМСТОР

    Вашето име

    Email

    Прикачи фајл

    Вашата порака