APLIKACION PËR RAMSTOR KLUB KARTË

RAMSTOR KLUB KARTELA – ZGJIDHJA JUAJ E VËRTETË

Ju faleminderit për Zgjidhjen Tuaj që të posedoni Ramstor Klub Kartelë. Ramstor Klub kartela Juaj vlen në të gjithë Ramstor marketët në R. Maqedoni

  Numri i kartelës suaj të re

  Emri

  Mbiemri

  Kontakt Tel

  Kontakt Adresa

  Kontakt E-mail adresa

  DEKLARATË

  Pajtohem që të dhënat e mia të jenë të përdorura jashtëzakonisht vetëm për shpërblim të blerësve në lojërat e organizuara nga ramstore maqedoni dhe për analizë të brendshme të shitjes për nevojat e Ramstore Maqedoni.

  Politika për përdorimin e të dhënave personale