АПЛИКАЦИЈА ЗА РАМСТОР КЛУБ КАРТИЧКА

РАМСТОР КЛУБ КАРТИЧКА – Вашиот вистински избор

Ви благодариме на Вашиот избор да поседувате Рамстор Клуб картичка. Вашата Рамстор Клуб картичка важи во сите Рамстор маркети во Р.Македонија

  Број на картичка

  Име

  Презиме

  Контакт Мобилен телефон

  Контакт Адреса

  Контакт Е-маил адреса

  Изјава

  Моите податоци се согласувам да бидат користени исклучиво за наградување на купувачите во игрите организирани од Рамсторе Македонија и за интерна анализа на продажба за потребите на Рамсторе Македонија.

  Политика за употреба на лични податоци