АПЛИКАЦИЈА ЗА РАМСТОР КЛУБ КАРТИЧКА

РАМСТОР КЛУБ КАРТИЧКА – Вашиот вистински избор

Ви благодариме на Вашиот избор да поседувате Рамстор Клуб картичка. Вашата Рамстор Клуб картичка важи во сите Рамстор маркети во Р.Македонија
Број на картичка
Име
Презиме
Телефон*
Адреса*
Е-маил адреса

Изјава

Моите податоци се согласувам да бидат користени исклучиво за наградување на купувачите во игрите организирани од Рамсторе Македонија и за интерна анализа на продажба за потребите на Рамсторе Македонија.

*Полињата кој што се означени со ѕвездичка (*) не се неопходни да се пополнат.

Политика за употреба на лични податоци